Allah'ın emirlerinden biri olan namaz için gösterilen titizlik, - Allah'ın emirlerinden bir emir olması nedeniyle - bir başka emir (olan kardeşlik) için de gösterilmelidir. Ezanla beraber namaza çağıran Allah, imanla kardeşliğe çağırmıştır.