"Otuz üç yıldır saatim çalışmış, ben durmuşum.
Gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum."