Aşk hiç olmadığı kadar gerekli ve aynı oranda da imkânsız olacak. Aşkın lezzeti, sembol gücü, ayartıcılığı, kurtarıcılığı, onun imkânsızlığıyla birlikte büyüyor. Bu tuhaf kanun, boşanma ve tekrar evlenme rakamlarının arkasında, insanların Sen'de kendi Ben'lerini aradıkları, özgürleştirmeye çalıştıkları megalomaninin arkasında gizli. Özgürleşme açlığı içinde birbirlerinin üzerlerine atılmalarında gizli.
Ulrich Beck
Sayfa 12 - İmge Kitabevi. (Almanca aslından çeviren: Nafer Ermiş). 2012.