Öyle diyor İmam Gazali:
"Cihad, insan ile İslam arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır."