Çocuğun bir birey olarak doğuşu, annesinin onun işaretlerine verdiği seçici yanıtlar doğrultusunda davranışlarını değiştirmeye başladığı zaman gerçekleşir. "Bebeğin sonsuz potansiyelleri içinden her anne için kendi benzersiz ve bireysel gereksinimlerini yansıtan 'çocuğu' yaratacak potansiyelleri harekete geçiren, annenin özgül bilinçdışı gereksinimleridir. Bu süreç elbette çocuğun doğuştan gelen nitelikleri çerçevesinde gerçekleşir (Mahler, 1963; ayrıca bkz. Lichtenstein, 1964).