devlet mülkiyetin güvenliğini korumak üzre kurulduğu sürece, gerçekte zenginleri yoksullara ya da mülk sahibi olanları mülk sahibi olmayanlara karşı savunmak üzre kurulmuş demektir