" Kulun Rabbine en yakın olduğu an secdedeki andır.Bunun için secdede çok dua edin.Zira bu anda dua kabule layık olur."