Eğitim gören bir talebenin karşılaştığı zorluklar şunlardır: Her şeyden önce yoksulluk...
Miguel de Cervantes
Sayfa 334 - YKY 1.cilt Çeviri: Rona Hakmen