Bellek geliştirme ya da bellek eğitimi sorunu insan yaşamında büyük bir önem taşır. İyi bir belleği olmak iyi düşünmenin temel koşuludur. Bu yüzden eğitim bilimciler bellek geliştirme ya da bellek eğitimi sorununu çokça önemserler. Bilgilerimizin ve bu arada anılarımızın belli bir düzende yerleşmiş olduğu ve bilince çıkmak üzere beklediği bu yeti zamanla kazanılır. İyi bir bellek iyi bir eğitimin ürünü olacaktır. Bu yüzden özellikle eğitimciler yetişmelerine katkıda bulundukları genç insanların belleklerini boş bilgilerle doldurmaktan özenle kaçınmalıdırlar. İyi bir bellek iyi doldurulmuş, sıkı sıkı doldurulmuş, bilgiye boğulmuş bir bellek değil, iyi düzenlenmiş bir bellektir. Bu yüzden her birey neyi öğrenmesi ve neyi öğrenmemesi, hangi bilgiyi alması ve hangi bilgiyi almaması konusunda dikkatli olmalıdır. Bu dikkati de elbet evinde ve daha çok okulunda kazanacaktır. Gündelik yaşamda her şeyi bilir görünen kişilerin insanlar arasında oluşturduğu yanılsamalı olumlu etki bir yana bırakılırsa, gelişigüzel doldurulmuş belleğin insana hiçbir yarar getirmeyeceği açıktır. Kötü eğitimden geçen pek çok insan belleğini bir çöp kutusuna ya da çöplüğe döndürme eğilimindedir. En güzel bellek gerekenin dışında ya da kendi ilgi alanının dışında bilgiler barındırmayan bellektir, az ve öz bilgi ile dolu bellektir. Buna göre sağlıklı bilgi edinme sorunu bireyin temel sorunu olmalıdır.
Afşar Timuçin
Sayfa 62 - Bulut Yayınevi