Âşığın,ilahi aşka ulaştıktan sonra artık dünyevi hevâya,mecâzi aşka ihtiyacı kalmaz.Tenin ve bedenin zaaflarından ,âşıkların aşkına noksanlık gelmez.Zira aşıklar ilâhi cezbenin bineği ile "hiç"lik menziline seyr ü sefer ederler.
Ali Bektaş
Sayfa 21 - Nefes