Lânet olasıcalar; insanın her günü bir olmaz; insan her gün neşeli olmaz.
Miguel de Cervantes
Sayfa 667 - YKY 2.cilt Çeviri: Roza Hakmen