Bir elmanın yüreğinde gizlenen to-
hum, görülmez bir elma bahçesidir.
Ama bu tohum bir kayaya rast gelir-
se, ondan hiçbir şey çıkmaz.
HALİL CİBRAN