212 syf.
·Beğendi·9/10
Mürekkep Fikir-Sanat-Edebiyat Sayfası / Dilde Birlik / İnceleme

Aziz dostlar… Lisan okumaları ve mütalâalarına devam ediyoruz.
Lisan, bir milletin şahsiyetini oluşturan, belki de en önemli unsurdur. Bu unsuru kaybedenlerin yaşama hakları ise mümkün değildir. Bu hali önceden fark eden İsmail Gaspıralı gibi münevverlerimiz, dinî, siyasî, iktisadî ve bin bir cepheden olan ayrılıklarımızın devasını, ilk başta dilde, lisanda görmekte… Yani, fikirde, işte ve DİLDE birlik!..
Bu birlik gerçekleşecekse ve bunun ilk adımını dilde atacaksak kendisine kulak vermemiz, eserine göz atmamız gereken bir diğer değerli insanda Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun’dur.,
Elimizdeki eser Dilde Birlik. Müellifi değerli Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun. Eserin tarifini ise müellif şöyle dillendiriyor:
““Dilde Birlik” kelimeleri aydınlarımızın zihninde şimdi yepyeni çağrışımlar uyandırmaktadır. Önümüzde açılan yeni ufuklara doğru uzanan çağrımları. İsmail Gaspıralı’nın ünlü şiarında dile getirdiği bütün Türklerin ortak dile kavuşması hayali. Şimdi aydınlarımız, hiç olmazsa bir kısım aydınlarımız bütün Türklerin dilde, fikirde, işte birlik olabileceklerini artık düşünüyorlar. Biz de o zaman kitabımıza bu adı verirken İsmail Gaspıral’nın ilkesini göz önünde bulundurmuştuk. Fakat kitabın ilk baskısının yapıldığı 1984 yılında ve ondan önceki yıllarda Türkiye’de şiddetli bir dil kavgası ve dil ikiliği vardı. Kitabın adının ülkemizdeki bu dil ikiliğine de bir cevap teşkil edebileceği düşünülmüştü.”
“Dilde Birlik” bugün 3. baskısını yapmıştır ve 212 sayfadan oluşmaktadır.
Haftaya “Dilde Birlik” eserinden “Türklüğü Birleştiren Kelimeler” mevzusunu, dilimizin döndüğü, mürekkebimizin damladığınca konuşacağız.
Sevgi ve selam ile kalınız.