Hayat tarzının değişimine yönelik talep,modası geçmiş toplumsal yapılar üzerinde sürekli olarak baskı uygular ve muktedir olan yapının izin verdiği durumlarda onları alt edip parçalar.