Birini deliliğin bekleyip beklemediğini bilmek isterseniz, gülümsemesine bakmanız yeter. Sıkıntıyla benzer bir hava mı sezdiniz onda? O anda, çekinmeden ruh doktoru kesilebilirsiniz.