Ağlamıyor oluşuna şaşıyordu.Oysaki bu ifadesiz
suratın altında çağlayarak akan,içini yakan derin bir acı olması gerektiğinin farkındaydı,ama hiçbir şey hissetmiyordu.Henüz içinde hiçbir his yoktu...
Tess Gerritsen
Sayfa 5 - Martı Yayınları