tapınak ihtişamlı taslari üst üste konarak inşa edildiği zaman daha And dağları ortada yoktu.
ülkeyi, pek çok insanı ve bu tapınağı yok eden, dağların yükselmediydi.