Bir liberal için çok heyecan verici görünen modern dünya, bir köktendinci için Tanrısız, anlamsız, hatta şeytani görünür.
Karen Armstrong
Sayfa 568 - ALFA - Temmuz - 2017