Sağcı da solcu da gericidir; çünkü ikisi de yanlış tarih görüşlerinden yola çıkarak özgürlüğü göz ardı eden eylem biçimlerini geliştirirler.