"Dayının çocukları sünnet oldular. Yarın akşam davetliyiz. Ne hediye götüreceğiz? Bu ay düğünleri olan iki akrabamıza beşer liralık hediye götürdük."
Cevriye Hanım "Mutlaka maddî bir hediye götürmek lâzım mı?" dedi, "Manevî bir hediye götürelim. Bedava, fakat pek çok kıymetli bir şey..."
"Ne gibi?"
"Ben bir şiir yazayım. Onu götürelim."