Eseoğlu dermiş ki: "Yörük Hoca ölsün, Kumdere'yi de zapt edeceğim!"
"Kime demiş ki?"
"Herkese..."
"Ecel yaşa bakmaz oğul! Sayısı sırası yoktur. Ben öleceğim de o dünyaya kazık mı dikecek?"