Yazar, başlangıçta hukukçu olmayanların da okuyabileceğine dair not düşmüş olsa da bir hukukçunun dahi birçok cümleyi tek sefer okumakla hazmedemeyeceği bir kitap. Geçmişteki suçun topluma bulaşma eğilimi ve geleceğe sıçrama özelliği üzerinde durularak klasik suç teorisi prensipleri referans alınarak oluşturulmuş ama klasik suç teorisinden ayrılan mahiyette bir incelemedir. NAZİ deneyimi ve Demokratik Almanya'nın Federal Almanya ile birleşmesi sonrasında toplumunun konum alış biçimleri ve yargının reaksiyon yöntemlerine dair mukayeseli değerlendirmeler içeriyor. Bu yönüyle Türkiyeli hukukçuların mutlaka okuması gereken bir eser olduğunu düşünüyorum. 2013 sonrası Türkiye'de işlenen suçlar yıllar sonra nasıl ele alınmalıdır ? Seçim hileleri,kayyumlar, KHK'ler, ihraçlar, katliamlar, cihadist yapılara doğrudan sunulan destekler, haksız gözaltı ve tutuklamalar, işkenceler, Kürt illerindeki yıkımlar, kadın cinayetleri, yolsuzluklar vs... Türkiye'nin bu geçmişi ilerleyen yıllarda birden silinecek değildir. Zira bugün işlenen suçlar topluma bulaşmıştır. Failler, yardım ve yataklık edenler,azmettirenler hareketleriyle; muhalefet etmeyen ve diren göstermeyenler ihmalleriyle suçu başka formlarda işlemektedir. Yarın da bugünün suçlularını koruyanlar, saklayanlar, ele vermeyenler suçu devam ettirecekler. O gün hukukçuların nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda kapsamlı bir donanıma sahip olunması gerektiği ortadadır. Bu denli suçlu bir toplumda her hukukçunun muhakkak okuması, mesleki rolü gereği şimdiden notlar alması gereken bir kitap. Bu gereklilik Bernhard Schlink'in romanları da dahil olmak üzere bütün yapıtları için geçerlidir.