Fikirlerinize katılmıyorum ama onları söyleme hakkınızı hayatım pahasına savunurum.
Andrew Heywood
Sayfa 57 - BB101 Yayınları, 10. Baskı, Çeviren: Prof. Dr. Levent Köker