Kutsal hak: Dünyevi hükümdarların Tanrı tarafından seçilmiş oldukları ve bu nedenle de karşı çıkılmaz bir otoriteye sahip bulundukları öğretisi; kutsal hak monarjik mutlakiyetçiliğin bir savunusudur.
Andrew Heywood
Sayfa 48 - BB101 Yayınları, 10. Baskı, Çeviren: Prof. Dr. Levent Köker