Türkiye yakın tarihlere kadar iletişimde iki başkenti, farklı tellerden çalabilen iki karar odağı olan bir ülkeydi. Ankara TRT aracılığı ile resmi gündemi oluştururken, İstanbul gazeteler aracılığı ile gayri resmî bir gündem sunmaktaydı.
John Keane
Sayfa 12 - Ayrıntı Yayınları