" Ruhumu veriyordum, Faust'un yaptığı gibi değiş tokuş ederek değil, fırlatıp atarak."
Henry Miller
Sayfa 363 - Telos Yayıncılık