Reklamcılığın ana hedefi olan kadınlar alışveriş etmenin kendi işleri ve yaşam tarzları olduğuna inanmaya itilmektedir.
John Keane
Sayfa 86 - Ayrıntı Yayınları - 1992