Reklamcılık, ürünleri reklam etmekten çok, bir hayat tarzı olarak tüketimin benimsetilmesine yarar.
John Keane
Sayfa 86 - Ayrıntı Yayınları - 1992