Gülmisal Kalfa, daima:
"Ayın on beşi karanlıksa, on beşi aydınlıktır"derdi.