464 syf.
·7 günde·Beğendi·9/10
18.Yüzyıl Fransa'sında soylu kesim lüks ve sefahat içinde bir yaşam sürerken, halk sefalet ve yoksulluğun pençesinde kıvranmanın yanında, şımarık ve insanlıktan çıkmış soylu zenginlerin aşağılama ve türlü işkencelerine de maruz kalmaktadır. Fakir halkta soylulara karşı oluşan nefret, ülkeyi adım adım 1789'da yaşanacak olan Fransız İhtilaline götürmektedir. Bu süreçte hayatının on sekiz yılını, neyle suçlandığını dahi bilmeden hapishanede bir hücrede geçiren doktorun, yıllar sonra bulduğu kızının, bir banka görevlisinin, Fransa'yı terk edip İngiltere'ye kaçan genç bir soylunun ve genç bir avukatın yolları bir noktada kesişir. Farkında değillerdir ama hepsinin hayatı birbirine bağlanmıştır. Fransız ihtilalinin korkunç yüzü, yaşanan vahşet çarpıcı bir biçimde anlatılırken, dönemin sosyolojik yapısı, halkın yaşam biçimi de çok güzel yansıtılmış. Güzel bir kitap.