O halde sabır ve namaz ile(Allah'dan) yardım isteyin ! Hâlbuki şübhesiz o, (Allah'a)gönülden bağlı olanlardan başkasına elbette ağır gelir.