Elbette en bahtiyâr odur ki;dünya için âhiretini unutmasın,âhiretini dünyaya fedâ etmesin,hayât-ı ebediyesini hayât-ı dünyeviye için bozmasın,mâlâyâni (faydasız)şeylerle ömrünü telef etmesin;kendini misâfir telakkî edip(kabûl edip)misâfirhâne sahibinin emirlerine göre hareket etsin;selâmetle kabir kapısını açsın saâdet-i ebediyeye (Cennete)girsin!"