"Doğru düşünce olmadan, doğru düşünce faaliyeti de olmaz" der Hikemiyat: "Doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olamayacağı gibi, 'doğru düşünce' olmasaydı, 'doğru düşünce olmadan doğru düşünce faaliyeti olmaz' düşüncesi de olmayacak, varılanın 'doğru' olup olmadığının bilinememesi bir yana, ne 'düşünce' ve ne de 'doğru' diye bir şeyden söz edilemeyecekti..." Yani doğru düşünce olmasaydı, "bilgi" de olmayacaktı... Demek ki, Her şeyden önce doğru düşünceye sahib olmak gerekiyor ki, bilenin "bilen" olduğu bilgisini, bilinenin "bilinen" olduğu bilgisini ve bunlara bağlı olarak bilen ile bilinen arasındaki "bilgi" doğrusunu temin edebilsin... .