''Wehdehu'' manen dibêje ''Xweda yek e.'' bi kesî din murace'et neke, û nebetile;nebe muhtacê kesî din û minnetê nekşîne; nekeve zilletê û hustîyê xwe li ber kesî xwar neke; nede pişt kesî û zehmet nekşîne; ji kesî netirse û nelerze!