... sen haklıydın, bu dünyada sevinçten, iyi yüreklilikten daha önemli bir şey yok.
Emile Zola
Sayfa 353 - Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları