''Dünya,aç oldukları için uyuyamayanlarla,
Açlardan korktukları için uyuyamayanlar arasında bölünmüş durumdadır.''