İyi bil ki, açık sözlülükle, yumuşak ve merhamet duygusu ile yapılan tenkit (eleştiri) , karşındakinin içine acı bırakmaz.