544 syf.
Bu kitap, İsrail Bilim Vakfı, Tel Aviv Üniversitesi, Lewis Vakfı ve İstanbul Yahudi cemaatinin destekleriyle hazırlanmış ve orijinali İngilizce olarak "A History of the Jewish Community in Istanbul" adıyla 2002'de yayınlanmıştır. Türkçe ilk baskısı ise 2010 yılındadır. Yazar Minna Rozen, Haifa Üniversitesi'nde Yahudi Tarihi profesörüdür. Kitabın neredeyse yarısı belge ve referanslardır. Belgeler bahsedilen dönemin adli kayıtları ve dönem insanlarının yazdıklarıdır. Bu belgelerde 1453-1566 yıllları arasında Romaniot Yahudileri, Seferad Yahudileri ve Aşkenaz Yahudileri'nin İstanbul'daki sosyal, ekonomik ve politik hayatları vardır. Fethin ilk yıllarında çoğunluktan olan Bizans Yahudileri denebilecek Romaniotların yerini zamanla İber Yarımadası göçmeni olan Seferad Yahudileri alır. Dolayısıyla kültürde ve şehir loncalarında da zamanla Seferad etkisi görülür. İstanbul'un Yahudi topluluğunun dini teolojisinde bile Romaniot-Seferad farklılıkları tartışmalar yaratmıştır. Kitapta bu konuda o dönemde basılan kitaplar üzerinde de çok güzel incelemeler yapılmış. Bu dönemde İslami şeriat kanunlarının geçerli olmasına rağmen, fiiliyatta Yahudi cemaatlerine göreceli olarak serbestlik verildiği de gösterilmiş. Kısacası ilginç noktaları en temel belgeleriyle ortaya koyan, bu konuda temel referanslardan olabilecek güzel bir kitaptır. İlgilenenlere tavsiyedir.