Zira ilim insanlığa mahsustur.İlimden başka bütün hasletlerde insanlar da hayvanlar da ortaktır.Cesaret,atılganlık,kuvvet,şefkat gibi sıfatlarda insanlarla hayvanlar ortaktır.Fakat ilim müstesnadır.