Gönderi
Recep Yıldız
Gallia Savaşı'ı inceledi.
329 syf.
·
10 günde
Caesar'ın Galya'da savaşlarla geçen dokuz yılını üçüncü şahıs ağzından anlatım tekniği ile aktardığı eseridir. Bu eserinde Jül Sezar, Roma egemenliğine karşı çıkan yerel ordularla savaşarak geçirdiği dokuz yıl boyunca yaptığı savaşları ve yaşadığı entrikaları tasvir eder. Eserde Sezar'ın kastettiği "Galya" bazen Provincia Narbonensis hariç günümüz Fransa ve Belçikasının tamamı ve İsviçresinin bir kısmını kapsar. Bazı durumlarda bahsettiği Galya, Manş Denizi'nden Lugdunum'a kadar uzanan ve Romalıların Galya olarak adlandırdıkları Kelt topraklarıdır. Kitap 1. esasen mö 58 yılındaki 'Helvetler Savaşı' ile ilgili olmakla beraber tamamen bu konudan bahsetmez. Bu kitapta Sezar, Galya ve Helvetlere karşı yürütülen faaliyetlerden bahseder. Sonraki kitaplar sırasıyla Venetler, Akuitanlar, Germenik halklar ve Bretonlara karşı yapılan savaşlardan; Sezar'ın Britanyayı işgalinden; Galya Ayaklanmasından mağlup edilmesinden bahseder. Harekatlar genellikle yaz sonunda erzak ikmali ve kalelerin inşaa edilmesiyle başlar ve yıl sonunda Jül Sezar'ın kış karargahına dönmesi ile sona erer. Sayıları zaman zaman sekize ulaşan Roma Lejyonlarından oluşan bir orduya komuta etmiştir. Acelece oluşturulmuş ve yaklaşık 100.000 kişiden oluştuğu iddia edilen düzensiz kabile orduları ile mücadele etmiştir. Savaşların pek çoğu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce kabile mensubunun Roma süvarileri tarafından kovalanması ile sona ermiştir. Örneğin bozguna uğrattığı kabilelerden birinin 53,000 mensubunu hemen köle olarak satmıştır. Harekatın ikinci yılının ardından düşman kabilelerin pek çoğu mağlup edilmiş ve Galya bir dereceye kadar Roma kontrolü altına girmiştir. Bu açıdan bakınca ne eyalete ne de Roma'nın kendine karşı bir tehdit kalmamıştır. Kitap aynı zamanda Roma tarihinin en pahalı seferlerinden birisinin gerekliliğini sorgulayan Sezar'ın politik rakiplerine karşı bir cevap verme niyeti taşır. Sebeplerin pek çoğu abartılmıştır. Bu duruma kuzeybatı Galya'da savaşırken Britanyalı paralı askerlerin yerel kabilelere yardım ettiğini iddia etmesi örnek olarak verilebilir. Kitap yüzyıllar boyunca kibar ve düzgün Latincesi ile övgüler toplamıştır. Tıpkı yunanca öğrenen öğrencilerin yardımcı kitabı Xenophon'un Anabasis adlı eseri gibi Latince öğrenmek isteyenlerin asıl yardımcı kitabı olmuştur; ilginç bir tesadüf olarak her iki kitap da askeri bir maceranın üçüncü şahıs ağzıyla anlatıldığı eserlerdir. Aynı zamanda kitap pek çok coğrafi ve tarihi bilgi içerir. Dikkat çekici bazı başlıklar arasında Kelt kostümleri, Kelt dini, Galyalılar ve Germen kabileleri arasında bir karşılaştırma sayılabilir. İç Savaş öncesinde gerilen Pompeius ile arasına da değinen Caesar efsane Legion XIII Gemina ile Rubicon'u geçerek fitili ateşler. Caesar ayrıca efsane Gal kumandan Vercingetorix'i de teslim almış ve Roma'ya getirmiştir. Bu, tanrısal unvan olan Caesar cognomenini onun ne kadar hak ettiğine delalettir.
Gallia Savaşı
OKUYACAKLARIMA EKLE
4
Beğeni
Yorum yapabilmek için giriş yapmanız gerekmektedir.