"İnanın bana sayın dostum, insan her yerde namuslu olabilir; erdem, tapınağını ne Budha papazının hücresinde ne de çok sevilen kimsenin köpek kulübesinde yükseltir; bu tapınak, iffetli bir kadının kalbindedir."
Enver Ercan
Sayfa 15 - Everest Yayınları, Ağustos 2001