Değerlendimeye bağlı olarak şunu da belirtmeliyim; yal­nızca okula değil, eğitime de karşı çıkıyorum (ve elbette her tür pedagojiye); ancak birlikte ve eşit koşullarda yaşayan insanlar arasındaki karşılıklı eğitimi kabul edebilirim; bunun adı da eği­tim olmaz herhalde, öyle değil mi? 
Catherine Baker
Sayfa 22 - Ayrıntı Yayınları