Herkesin bildiği gibi çocuklar doğuştan aptaldır. Bir yetişkine "çocukluk etme" dendiğinde, aslında ona "aptallık etme" denmek isteni­yordur. Bu deyimin kullanılması olağan karşılanır çünkü her çocuk küçük bir hayvandır; sevimli bulunur.
Catherine Baker
Sayfa 82 - Ayrıntı Yayınları