Bu dünyadaki küçük beklentiler için Allah'ı ve Müslümanları hakir görenleri, Kur'an düşmanı insanlarla dost olanları, geçici bir şöhret için imanını zedeleyenleri ahirette kim kurtaracak?