"Oturuyor ve beklemek istiyorsun sadece, bekleyecek bir şey kalmayana kadar beklemek:"
Georges Perec
Sayfa 19 - Metis Yayınları