Adalet ve işe yararlılık açısından, burada yanlış bir şey var. İkisine de şu ünlü Marksist sloganı benimsemiş bir toplum daha iyi hizmet ederdi: "Herkesten yeteneğine göre, herkese ihtiyacına göre." Bu başarılabilseydi,ırklar ve cinsiyetler arasındaki farklılıklar toplumsal önemini yitirirlerdi. Işte ancak o zaman gerçekten çıkarların eşit gözetilmesi ilkesine dayalı bir toplumumuz olurdu.
Peter Singer
Sayfa 68 - İTHAKİ YAYINLARI