Kölecilik, sömürünün ilk, antik dünyaya özgü biçimidir; onu ortaçağda serflik, modern zamanlarda ücretli emek izler.