Pek yaygın bir kanaatin tersine, Osmanlı toplumunda 16. yüzyılda polygamie'nin ( çokkarılılık ) pek iltifat görmediği anlaşılır. Bazı seyyahlar da bu durumu gözlemlemiştir.