160 syf.
·10/10
"Şunu bilin ki Prensim, kabaran okyanusların Atlantis'i ve onun görkemli kentlerini yutmasından hemen sonra, Dünya'da o güne değin görülmemiş bir çağ başlamıştı. Aryas'ın oğullarının doğduğu bu çağda, Dünya üzerindeki imparatorluklar ve uygarlıklar, gökteki yıldızların mavi pınltılan kadar dağınık fakat belirgindi, işte bu sıralarda Kimmcryalı Canan geldi. Çelik bilekli elinden kılıcını hiç bırakmayan bu kara saçlı, şahin gözlü yiğit, tüm imparatorlukları sandallı ayağının altında çiğnemek istiyordu."
Yazar Robert Ervin Howard, kahramanı Conan'ın tanıtımını böyle yaptı.
Çizgi romana uyarlama 1970 yılında, Marvel Comics'in yöneticilerinden ve yazarlarından Roy Thomas tarafından gerçekleştirildi. Conan'ı çizen çizer de Barry Windsor Smith idi.
1 Ekim 1970'de yayınlanan ilk sayı, başarılı bir reklam kampanyasıyla tanıtıldı. "Conan'ın Gelişi" adım taşıyan ilk sayı hemen tükendiğinden, ikinci sayı "Hayvan Adamların'ın ini" daha yüksek tirajda basıldı. Ne var ki, ikinci sayı, ilk sayının başarısına ulaşamadı. Üçüncü sayı "Gri Tanrı'nın Alaca Karanlığında" piyasaya sürüldü. 4. sayıda Howard'ın en güzel Conan öykülerinden "Fil Kulesi" beğeniyle karşılandı. 6. sayıdaki "Şadizar'ın Şeytan Kanatları" gerçeklen çok ilginçti. Conan, "üçkâğıtçı" bir kadın olan Jenna tarafından çölün ortasında terkediliyordu. Daha sonra, birçok serüvende Conan'a eşlik eden Jenna, Red Sonya tipinin doğmasında etkili oldu.
Conan Klasik Maceralar Cilt 1’de sekiz Conan öyküsü bulunuyor.
- Conan'ın Gelişi
- Hayvan Adamların İni
- Gri Tanrının Alacakaranlığında
- Fil Kulesi
- Zukala’nın Kızı
- Shadizar’ın Üstünde Şeytan Kanatları
- Kuytularda Pusuya Yatan
- Yer altı Gardiyanı