"... Siz hastasınız. Bu hastalığın adı: Hayalgücü.
Bu hastalık alnınızdaki siyah çizgileri kemiren bir kurt. Hep daha uzaklara koşmaya kovalayan bir hummadır bu, bu "uzaklar" mutluluğun bittiği yerde başlasa bile. Bu hastalık mutluluğa uzanan yoldaki son barikattır."
Yevgeni İvanoviç Zamyatin
Sayfa 185 - İthaki Yayınları